RETSCH - Riešenie pre mletie a sitovanie

RETSCH GmbH je celosvetová organizácia zaoberajúca sa poskytovaním nových technológií a vysoko kvalitných nástrojov pre prípravu vzoriek, charakterizáciu pevných látok a meranie veľkosti častíc. Po viac ako 100 rokov skúseností sme sa stali jedným z popredných svetových výrobcov týchto technológií.

Verder Scientific - Science for Solids

Divízia Scientific skupiny Verder nastavuje štandardy v high-tech vybavenie určeného pre kontrolu kvality, výskum a vývoj pevných látok. Oblasť činnosti zahŕňa prípravu vzoriek pevných látok a analytické technológie.

Známa značka Verder Scientific slúži výskumným inštitúciám, analytickým laboratóriám aj výrobným spoločnostiam v oblasti riadenia kvality a procesných aplikáciách už desiatky rokov sa stále sofistikovanejšími a spoľahlivejšími produkty, ktoré poskytujú riešenie pre individuálne úlohy.

Materialography

Hardness Testing

Heat Treatment

Elemental Analysis

Milling & Sieving

Particle Analysis

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up