Aplikačné laboratórium

V rámci profesionálnej zákazníckej podpory RETSCH ponúkame zákazníkom individuálne poradenstvo potrebné k tomu, aby našli optimálne riešenie pre ich úlohy prípravy vzorky. Pre docielenie najlepšieho riešenia naše aplikačné laboratóri á zdarma spracovávajú a merajú vzorky a odporúčajú najvhodnejšiu metódu a prístroj.

Ak chcete odoslať vzorku materiálu, vyplňte prosím online dotazník:
Dotazník "Mletie" je určený pre vzorky, ktoré treba rozdrviť na požadovanú analytickú jemnosť.
Dotazník "Sitovanie" je určený pre vzorky materiálov, ktorých rozdelenie veľkosti častíc je potrebné určiť.

Potom, čo ste vyplnili dotazník, dostanete e-mailom PDF dokument pre tlač. Podpísané PDF spolu s reprezentatívnou vzorkou pošlite prosím miestnemu predajcovi RETSCH.

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up