Air Jet Sieving of Bulk Materials

Particle size analysis and particle size distribution are important criteria for the quality  control of bulk materials. In a running production process, the results of a quality check must be available quickly to allow for immediate adjustment of the production parameters. Depending on the expected particle size and sample volume, different sieving methods and sieving machines are suitable for analysis. The method used for particle size analysis is primarily determined by the fineness of the material to be sieved. For dry sieving of samples with particle sizes below 40 microns, air jet sieving is the method of choice.

Späť na prehľad

Verder Scientific - Science for Solids

Divízia Scientific skupiny Verder nastavuje štandardy v high-tech vybavenie určeného pre kontrolu kvality, výskum a vývoj pevných látok. Oblasť činnosti zahŕňa prípravu vzoriek pevných látok a analytické technológie.

Známa značka Verder Scientific slúži výskumným inštitúciám, analytickým laboratóriám aj výrobným spoločnostiam v oblasti riadenia kvality a procesných aplikáciách už desiatky rokov sa stále sofistikovanejšími a spoľahlivejšími produkty, ktoré poskytujú riešenie pre individuálne úlohy.

Materialography

Heat Treatment

Elemental Analysis

Milling & Sieving

Particle Analysis