Príprava vzoriek a meranie veľkosti častíc

Prístroje RETSCH sú používané vo vede a priemysle na prípravu vzoriek pre širokú škálu rôznych analytických metód, taktiež pre meranie veľkosti častíc pri výrobnom procese a kontrole kvality.

Súčasťou výkonného výskumu a vývoja je vždy snaha o nájdenie riešení vhodných pre zákazníkov aj pre príslušný segment trhu a systematická implementácia nových riešení do výrobkov a služieb, založená na citáte Aristotela:

"Celok je viac ako súhrn jeho častí"

Na základe týchto princípov nepoužívame len vysoko kvalitné komponenty, ale zároveň kladieme dôraz na ich presvedčivú funkcionalitu. Výsledkom sú zariadenia charakteristické špičkovou technológiou a absolútnou spoľahlivosťou pre danú aplikáciu pri príprave vzoriek a meraní veľkosti častíc. Túto filozofiu reflektuje celá výrobná rada produktov RETSCH.


Cenová ponuka

Požiadať o bezplatnú nezáväznú cenovú ponuku!

Každý prístroj obsahuje stránku "Objednacie údaje a Žiadosť o predajnú ponuku". Označte položky, pre ktoré by ste chceli obdržať ponuku. Krátko po odoslaní košíku s Vašimi kontaktnými údajmi obdržíte e-mailom bezplatnú nezáväznú ponuku.

Tieto odkazy Vás priamo navedú na stránky "Objednacie údaje a Žiadosť o predajnú ponuku" jednotlivých prístrojov:

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up