Delenie, dávkovanie, sušenie a peletizácia vzoriek

RETSCH nástroje zo skupiny "Asistencia" optimalizujú a podporujú prípravu vzorky s našimi mlynmi, drvičmi a sitovačkami. Poskytujú reprodukovateľné procesy s vyššou účinnosťou a vyznačujú sa jednoduchou manipuláciou.

  • Naše fluidné sušiarne umožnia, že sa laboratórne vzorky sušia rýchlo a šetrne.
  • Naše deliče vzoriek zaistia reprezentatívne čiastkové vzorky práškov, granúl a mnohých iných sypkých materiálov.
  • Peletovacie lisy poskytujú vysoko kvalitné tablety pre spektrálne analýzy.
  • Podávacie a čistiace nástroje RETSCH sú vhodné pre univerzálne použitie a vzhľadom k ich funkčnosti a vysokej kvalite robia denné rutinné laboratórne úlohy oveľa jednoduchšie.

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up