Rotačný delič PT 200

stiahnuť brožúru Produktový list PDF
Close

Jazyk:


Bezchybná a porovnateľná analýza je úzko spojená s presnou manipuláciou so vzorkou. Len reprezentatívna vzorka východiskového materiálu môže poskytnúť zmysluplné výsledky analýzy. Rotačné vzorkovače zaisťujú reprezentatívnosť vzorky a tým reprodukovateľnosť analýzy.
Rotačný vzorkovač PT 200 je predpokladom pre bezprašné delenie a redukciu väčších množstiev sypkých materiálov. Je vhodný pre práškové alebo granulované sypké materiály. Šírka drážky upravuje pomer frakcií a teda množstvo vzorky.

Príklady aplikácií

chemikálie, hnojivá, káva, kovový prach, minerály, múky, orechy, piesok, plnivá, prací prášok, pôdy, semená, slinok, stavebné materiály, zrná, ... pokračujte do aplikačnej databáze

Výhody

  • presné delenie aj väčších množstiev materiálu
  • modulárna konštrukcia
  • nastaviteľný stupeň delenia
  • odber jednej až troch vzoriek
  • rýchloupínacie vývody a jednoduché upevnenie spodného kužeľa
  • možnosť dávkovej a kontinuálnej prevádzky
  • otáčky regulujúca rotačná trubica
  • priame digitálne pripojenie pre vibračný podávač DR 100
  • postup delenia podľa normy DIN 51701

Rysy

Aplikácia odber vzoriek, delenie vzoriek, zmenšovanie vzoriek
Oblasť použitia poľnohospodárstvo, biológia, chémia / plasty, stavebné materiály, strojárstvo / elektronika, životné prostredie / recyklácia, jedlo, geológia / metalurgia, sklo / keramika, medicína / farmaceutika
Vstupný materiál sypké materiály
Vstupná veľkosť materiálu * ≤ 10 mm
Rotačná rýchlosť 50 min-1
Počet skupín 1 / 2 / 3 (v závislosti na spodnom kuželi)
Nastavenie času digitálne, 1, 3, 5, 10 - 60 min / nepretržitá prevádzka
Veľkosť otvoru, priebežne nastaviteľná 0 - 159 mm (1 vývod) / / 0 - 110 mm (2 vývody) / / 0 - 53 mm (3 vývody)
Max. stupeň delenia 1 x 1:5 (1 vývod)
2 x 1:7,2 (2 vývody)
3 x 1:15 (3 vývod)
Min stupeň delenia * 1 x 1:26 (1 vývod) / / 2 x 1:26 (2 vývody) / / 3 x 1:26 (3 vývody)
Obsah zbernej nádoby 30 l
Objem nádoby 250 ml / 500 ml
Elektrické napájanie 100-240 V, 50/60Hz
Pripojenie k elektrickej sieti 1-fázové
Š x V x H 520 x 1050 x 551 mm / 572mm x 1307 x 551 incl. DR 100
Váha netto ~ 46 kg (incl. DR 100)
Normy CE

Vezmite prosím na vedomie:
* v závislosti na vstupnom materiále a nastavení zariadenia / nastavenie

Princíp funkcie

Delený materiál sa presypáva násypkou cez vibračný žliabok vibračného podávača do deliča s otočnou trubkou. Celkové množstvo materiálu je rovnomerne rozdeľované s konštantnými otáčkami (50 min-1) po kružnici spodného kužeľa trubkou rotujúcou v rámci horného kužeľa. Výmenné spodné kužele majú jeden, dva alebo tri vývody s plynule nastaviteľnou šírkou odberovej štrbiny. Pri každej otáčke sa do zásobnej fľaštičky odsype oddelené množstvo odpovedajúce šírke štrbiny. Zvyšok materiálu prechádza strojom do veľkej nádoby na prepad z odberu.

Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom