Rotačný delič vzoriek PT 600 XL

Produktový list PDF
Close

Jazyk:


Bezchybná a porovnateľná analýza je úzko spätá s presným zaobchádzaním so vzorkami. Len reprezentatívna vzorka pôvodného materiálu môže poskytnúť zmysluplné výsledky analýzy. Rotačné vzorkové deliče zaisťujú reprezentatívnosť vzorky a tým aj reprodukovateľnosť analýzy.

Rotačný delič vzoriek PT 600 XL je špeciálne navrhnutý pre reprezentatívne, bezprachové delenie a zníženie objemu väčších množstiev práškových alebo granulárnych materiálov. Rôzne deliace moduly určujú pomer delenia a množstvo vzorky.

Príklady aplikácií

chemikálie, hnojivá, káva, kovový prach, minerály, múky, orechy, piesok, plnivá, prací prášok, pôdy, semená, slinok, stavebné materiály, zrná, ...

Výhody

  • presné delenie aj väčších množstiev materiálu
  • modulárna konštrukcia
  • meniteľná rýchlosť 18 - 53 min-1
  • vyňatie 6-10 vzoriek pre nárazové spracovanie
  • vyňatie 1 vzorky pre priebežné spracovanie s vyradením
  • vibračný podávač s posuvným sklzom pre jednoduché čistenie

Rysy

Aplikácia odber vzoriek, delenie vzoriek, zmenšovanie vzoriek
Oblasť použitia poľnohospodárstvo, biológia, chémia / plasty, stavebné materiály, strojárstvo / elektronika, životné prostredie / recyklácia, jedlo, geológia / metalurgia, sklo / keramika, medicína / farmaceutika
Vstupný materiál sypké materiály
Vstupná veľkosť materiálu * ≤ 20 mm
Rotačná rýchlosť 18 - 53 min-1
Počet skupín dávkové spracovanie: 6 / 8 / 10 (v závislosti na d deliacim module)
spracovanie s odmietnutím: 1
Nastavenie času digitálne
Obsah zbernej nádoby 70 l
Objem segmentov 6,000 ml / 7,500 m l / 10,000 ml (závisí na deliacom module)
Nastavenie vibračného podávača digitálne
Elektrické napájanie 240 V, 50 Hz
Pripojenie k elektrickej sieti 1-fázové
Š x V x H 1180 x1620 x 750 mm
Váha netto ~ 230 kg (vrátene vibračného podávača)
Normy CE

Vezmite prosím na vedomie:
* v závislosti na vstupnom materiále a nastavení zariadenia / nastavenie

Princíp funkcie

Vzorka je pridávaná trvalým, kontrolovaným tokom cez sklz. Buď je časť vzorky vyňatá, alebo je tok rozdelený na rovnako veľké časti vplyvom ”kruhu” segmentových nádob rotujúcich pod ním. Jednotka pracuje v súlade s medzinárodne uznávanými vzorkovými protokolmi a rozdeľuje vzorky reprezentatívnym a reprodukovateľným spôsobom.

Dva moduly v jednom prístroji umožňujú ako spracovanie várok, tak aj priebežné vzorkovanie s vyradením. Vďaka rozsahu kombinácií veľkosti rôznych segmentov môžu byť rôyne množstvá rozdelené (bez potreby dodatočného prístroja).

Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up