Rotačný delič PT 100

Produktový list PDF
Close

Jazyk:


Bezchybná a porovnateľná analýza je úzko spojená s presnou manipuláciou so vzorkou. Len reprezentatívna vzorka východiskového materiálu môže poskytnúť zmysluplné výsledky analýzy. Rotačné deliče zaisťujú reprezentatívnosť vzorky a tým reprodukovateľnosť analýzy.
Delič vzoriek PT 100 rozdelí vzorku tak presne, že zloženie jednotlivých frakcií vzorky presne zodpovedá zloženiu pôvodnej vzorky. To platí ako pre jemné práškové tak pre hrubé materiály. Prísun materiálu a deliace procesy prebiehajú automaticky, bez prerušenia a bez straty hmotnosti materiálu. Delič vzoriek PT 100 má modulárnu konštrukciu a možno ho zostaviť podľa individuálnych požiadaviek. Ponúka nesmierne flexibilný rozsah možných aplikácií. Okrem pohonnej jednotky sú k dispozícii podávač, rôzne deliace hlavy, vzorkové nádobky a ďalšie užitočné príslušenstvo.

Príklady aplikácií

chemikálie, hnojivá, káva, kovový prach, minerály, múky, orechy, piesok, plnivá, prací prášok, pôdy, semená, slinok, stavebné materiály, zrná, ... pokračujte do aplikačnej databáze

Výhody

  • vysoká presnosť delenia tak, aby vyhovovala moderným analytickým prístrojom
  • modulárna konštrukcia
  • automatický prísun materiálu synchrónnym podávačom
  • jednoduchá a rýchla obsluha vďaka novému spôsobu rýchloupínania nádobiek na vzorky
  • digitálne nastavenie času
  • kontrola a držanie konštantných otáčok
  • široký sortiment príslušenstva vrátane rôznych deliacich hláv, zberných a podávacích systémov
  • kompaktný, ľahko sa čistí

Rysy

Aplikácia delenie vzoriek, zmenšovanie vzoriek
Oblasť použitia poľnohospodárstvo, biológia, chémia / plasty, stavebné materiály, strojárstvo / elektronika, životné prostredie / recyklácia, jedlo, geológia / metalurgia, sklo / keramika, medicína / farmaceutika
Vstupný materiál sypké materiály
Vstupná veľkosť materiálu * ≤ 10 mm
Veľkosť dávky / vstupné množstvo* ≤ 5000 ml
Rotačná rýchlosť 110 min-1
Počet skupín 6 / 8 / 10
Nastavenie času digitálne, 1, 3, 5, 10 - 60 min / nepretržitá prevádzka
Objem nádoby 30 ml / 100 ml / 250 ml / 500 ml
Elektrické napájanie 100-240 V, 50/60Hz
Pripojenie k elektrickej sieti 1-fázové
Š x V x H 580 x 910 x 420 mm (vrátane DR 100)
Váha netto ~ 33.5 kg (vrátane DR 100)
Normy CE

Vezmite prosím na vedomie:
* v závislosti na vstupnom materiále a nastavení zariadenia / nastavenie

Princíp funkcie

Materiál, ktorý sa rozdeľuje, sa sype najprv do násypky, ktorá je umiestnená mimo osu priamo nad jednotlivými otvormi deliacej hlavy. Takto sa dosahuje najmä u hrubozrnného materiálu veľmi malá odchýlka medzi jednotlivými rozdelenými vzorkami v zásobných fľašiach. Proces delenia materiálu prebieha automaticky a bez ručného zásahu. Deliaca hlava sa otáča kontrolovane konštantnými otáčkami 110 otáčok za minútu, nezávisle od zaťaženia alebo od frekvencii siete. Konkrétne to znamená, že u deliacej hlavy s desiatimi vývodmi sa delí prúd materiálu každú minútu na 1100 rôznych vzoriek, čím je zaručená optimálna presnosť rozdelenia. Deliacou hlavou sa materiál rovnomerne rozdeľuje do zásobných fliaš, ktoré sú k dispozícii v rôznych veľkostiach.

Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up