Žliabkový delič vzoriek RT 6.5 - RT 75

Produktový list PDF
Close

Jazyk:


Bezchybná a porovnateľná analýza je úzko spojená s presnou manipuláciou so vzorkou. Len reprezentatívna vzorka východiskového materiálu môže poskytnúť zmysluplné výsledky analýzy. Žliabkové deliče zaisťujú reprezentatívnosť vzorky a tým reprodukovateľnosť analýzy.
Najvhodnejšie použitie deličov RT je priamo v mieste odberu vzoriek. Deliče sa ľahko obsluhujú, ľahko sa čistia a sú nezávislé na zdroji elektrickej energie.

Príklady aplikácií

chemikálie, hnojivá, káva, kovový prach, minerály, múky, orechy, piesok, plnivá, prací prášok, pôdy, semená, slinok, stavebné materiály, zrná, ...

Výhody

  • použiteľný v laboratóriu aj v mieste odberu
  • najpresnejší ručný spôsob delenia materiálu
  • postup delenia podľa normy DIN 51701

Rysy

Aplikácia odber vzoriek a delenie vzoriek
Oblasť použitia poľnohospodárstvo, biológia, chémia / plasty, stavebné materiály, strojárstvo / elektronika, životné prostredie / recyklácia, jedlo, geológia / metalurgia, sklo / keramika, medicína / farmaceutika
Vstupný materiál sypké materiály
Vstupná veľkosť materiálu * RT 6.5: ~ 4 mm
RT 12.5: ~ 8 mm
RT 25: ~ 16 mm
RT 37.5: ~ 25 mm
RT 50: ~ 33 mm
RT 75: ~ 50 mm
Veľkosť dávky / vstupné množstvo* RT 6.5: ≤ 3 l
RT 12.5: ≤ 3 l
RT 25: ≤ 16 l
RT 37.5: ≤ 16 l
RT 50: ≤ 16 l
RT 75: ≤ 16 l
Počet skupín 2
Š x V x H RT 6.5: 30 x 27 x 25 cm
RT 12.5: 30 x 27 x 25 cm
RT 25: 62 x 42 x 26 cm
RT 37.5: 62 x 42 x 26 cm
RT 50: 62 x 42 x 26 cm
RT 75: 62 x 42 x 26 cm
Váha netto RT 6.5: ~ 3.5 kg
RT 12.5: ~ 3.5 kg
RT 25: ~ 21.5 kg
RT 37.5: ~ 21.5 kg
RT 50: ~ 21.5 kg
RT 75: ~ 21.5 kg

Vezmite prosím na vedomie:
* v závislosti na vstupnom materiále a nastavení zariadenia / nastavenie

Princíp funkcie

U žliabkových deličov sa jedna z misiek používa na rovnomerné preklopenie riadne zmiešaného materiálu do deliacej hlavy. Materiál sa presypáva striedavo smerovanými vývodmi vľavo a vpravo do dvoch misiek položených pod spodnú časť deliacej hlavy. Pri každom delení sa vstupný materiál rozdelí na polovicu. Tento postup je možné ďalej opakovať až do tej doby, než sa získa požadované rozdelené množstvo.

Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up