Fluidná sušiareň TG 200

Produktový list PDF
Close

Jazyk:


Sušiareň TG 200 nachádza využitie v oblasti kontroly kvality, prípravy vzoriek a výskumu a vývoja. Umožňuje šetrné sušenie organických, anorganických, chemických alebo farmaceutických sypkých materiálov bez lokalizovaného prehrievania. Vhodnými materiálmi môžu byť hrubé, jemné, kryštalické, vláknité alebo listnaté. Výkonný ventilátor zaisťuje optimálny prietok vzduchu tak, že sa produkty určené k sušeniu rozvolnia a dôkladne premiešajú v priebehu krátkej doby schnutia. Pri intervalovej prevádzke je fluidná vrstva premiešaná ešte lepšie. Teplotu, dobu sušenia a objem vzduchu možno nastaviť digitálne a plynule.

Príklady aplikácií

celulóza, dlahy, farmaceutické materiály, koža, piliny, plastové granule, pôdy, uhlie, vzorky odpadu, zostatkové palivá, koks, kompost, ... pokračujte do aplikačnej databáze

Výhody

  • šetrné sušenie, rozprášenie a miešanie aj termolabilných látok
  • veľmi krátke časy sušenia (~ 5 - 20 min)
  • výkonný ventilátor pre optimálny prúd vzduchu
  • jednoduchá obsluha
  • intervalová prevádzka pre lepšie miešanie fluidnej vrstvy
  • široký sortiment príslušenstva vrátane rôznych nádob
  • pamäť pre 9 SOP
  • motor bez kartáčov umožňuje dlhú životnosť

Rysy

Aplikácia sušenie
Oblasť použitia životné prostredie / recyklácia, biológia, chémia / plasty, medicína / farmaceutika, potrava, stavebné materiály, poľnohospodárstvo
Vstupný materiál sypké a pevné materiály
Vstupná veľkosť materiálu * > 100 µm
Objemový prietok 185 m3/h
Nastavenie času digitálne, 1 - 99 min / nepretržitá prevádzka
Uložiteľné SOP 9
Kontrola teploty continuously adjustable, 40 - 130 °C (depending on air throughput rate)
Čas sušenia * 5 - 20 min, v závislosti na výrobku, množstve, vlhkosti
Objem nádoby 1 x 6 l / 3 x 0.3 l
Elektrické napájanie 200-240 V, 50/60 Hz
Pripojenie k elektrickej sieti 1-fázové
Š x V x H 400 x 1000 x 480 mm
Váha netto ~ 21 kg
Normy CE

Vezmite prosím na vedomie:
* v závislosti na vstupnom materiále a nastavení zariadenia / nastavenie

Princíp funkcie

Sušenie vo fluidnej sušičke využíva fluidný proces, techniku podobnú tej, ktorá sa používa vo veľkých priemyselných sušiarňach. Okolitý vzduch sa nasáva cez filter. Ventilátor preháňa vzduch cez vykurovacie telesá. Ohriaty vzduch potom prúdi dierovaným dnom do odnímateľnej sušiacej komory. Častice sušeného materiálu sa vznášajú a udržujú sa oddelene od seba. Tak sa zabraňuje spekaniu a zlepovaniu ako u iných metód sušenia.
Prúd teplého vzduchu odoberá vlhkosť zo sušených častíc a odchádza von cez filtračný rukáv v kryte. Na sušenie materiálov s časticami pod 100 µm sa odporúča upínacie veko s filtračnou tkaninou. 1000 watt ventilátor poskytuje množstvo vzduchu 185 m3/h pri voľnobežných otáčkach; výkon kúrenia je 2000 Watt. Objem vzduchu, vykurovací výkon a teplota sú plynule nastaviteľné. Regulácia teploty sa vykonáva pomocou dialógového meradla.

Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up