Tester Bondova indexu abrazivity AT 100 XL

Close

Jazyk:


Bondov index opotrebenia, navrhnutý F.C. Bondom v 40-tych rokoch minulého storočia, kvantifikuje opotrebovateľnosť rúd a minerálov. Ukazovateľ slúži na výpočet miery opotrebenia kovov v drvičkách a mieru spotreby guličiek v guličkových mlynoch.

AT 100 XL pozostáva z rotačnej vložky, do ktorej sú vkladané suché vzorky rudy s definovanou veľkosťou. Nárazová lopatka, namontovaná na stredovom hriadeli, točiaca sa vyššou rýchlosťou ako vložka, melie vzorky po danú dobu.

Vložka a lopatka sa točia rovnakým smerom. Lopatka je vyrobená zo štandardnej legovanej ocele, stvrdenej na 500 Brinellov. Index opotrebenia sa vypočíta zo straty hmotnosti lopatky pri bežných prevádzkových podmienkach.

Výhody

  • prednastavená rýchlosť otáčok a čas
  • verzia v súlade s CE

Rysy

Aplikácia kvanitifikácia abrazivity rúd a minerálov
Oblasť použitia stavebné materiály, životné prostredie / recyklácia, geológia / metalurgia
Ohodnotenie výpočet ztráty hmotnosti vážením pádla
Vstupná veľkosť materiálu * < 19 mm
Veľkosť dávky / vstupné množstvo* 400 g každý proces
Počet procesov 4, každý 400 g
Čas pre test abrazivity 4*15 min
Rotujúce pádlo 3" x 1" x ¼" tvrdené 500 Brinella
Rotačná rýchlosť nárazové pádlo 632 min-1 / vložka 70 min-1
Elektrické napájanie 230 V, 50 Hz
Pripojenie k elektrickej sieti 1-fázové
Š x V x H 700 x 1140 x 700 mm
Váha netto ~ 246 kg
Normy CE

Vezmite prosím na vedomie:
* v závislosti na vstupnom materiále a nastavení zariadenia / nastavenie

Princíp funkcie

Tester AT 100 XL Bondovho indexu opotrebenia pozostáva z rotačnej vložky, do ktorej sú vkladané suché vzorky predom určenej veľkosti. Nárazová lopatka, namontovaná na stredovom hriadeli, točiaca sa vyššou rýchlosťou ako vložka, melie vzorky po danú dobu.

Vložka a lopatka sa točia rovnakým smerom. Lopatka je vyrobená zo štandardnej legovanej ocele, stvrdenej na 500 Brinellov. Index opotrebenia sa vypočíta zo straty hmotnosti lopatky pri bežných prevádzkových podmienkach.

Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom