Bondův nárazový tester IT 100 XL 

Close

Jazyk:


Podrobný prehľad a znalosť vlastností surovín sú vysoko dôležité, najmä pri návrhu rozloženia drviacej továrne. Pre minimalizovanie rizika sú potrebné široké znalosti vlastností surovín. Požadovaný výstup a jeho kvalita môžu byť definované už pri plánovacej fáze testovaním Bondovho indexu.

Bondov nárazový tester IT 100 XL pozostáva z dvoch kladív upevnených na kyvadle a je používaný pre určovanie Drviaceho Indexu (CWI).  Tento index popisuje pevnosť väčších dielov rúd a pomáha tak s výpočtom sily potrebnej pre samotné drvenie. Testovaných by malo byť minimálne 10 vzoriek, ideálne 20. Každý odlomený kameň musí prejsť 3-palcovým hranatým sitom a padá na 2-palcové.

Bondov nárazový tester IT 100 XL je dostupný v manuálnej alebo automatickej verzii a spĺňa požiadavky, ktoré definoval F. C. Bond.

Výhody

  • nastaviteľný uhol drvenia
  • reprodukovateľné výsledky drvenia
  • meniteľné hlavice kladiva
  • pohodlné nastavenie parametrov na displeji
  • verzia v súlade s CE

Rysy

Aplikácia kvantifikácia charakteristiky lámanie rúd a minerálov
Oblasť použitia stavebné materiály, životné prostredie / recyklácia, geológia / metalurgia
Vstupná veľkosť materiálu * < 76 mm / > 50 mm
Štvorcové otvory 3" a 2"
Uhol mletie lze nastaviť od 10°C do 150°C v intervaloch po 5°C
Veľkosť dávky / vstupné množstvo* rôzné
Počet procesov 20 vzoriek
Doba spracovania rôzné
Ohodnotenie výpočet požadovaného príkonu energie
Elektrické napájanie 230 V, 50 Hz
Pripojenie k elektrickej sieti 1-fázové
Váha netto ~ 370 kg
Normy CE

Vezmite prosím na vedomie:
* v závislosti na vstupnom materiále a nastavení zariadenia / nastavenie

Princíp funkcie

Kladivá sú nadvihnuté pod 10 stupňovým uhlom. Lano je potom uvoľnené manuálne alebo automaticky a kladivá spadnú na vzorku. Vzorka je skontrolovaná na praskliny a štiepenie, je zaznamenaný počet úlomkov.

Ak je vzorka ešte celá, je znovu umiestnená na plošinu a proces je zopakovaný, s uhlom zvýšeným o 5 stupňov s každým opakovaním, až kým sa vzorka nerozlomí.

Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom