Ultrazvukové čističky UR

Request a free, non-binding quote!

Please mark the items which you would like to add to your inquiry list. You may select items from any product page.

Your item selection is then visible in your inquiry list (link in the upper right corner of the website).

Ultrazvukové čističky UR 1 / UR 2 / UR 3

  (veko a kôš prosím objednávajte samostatne)
70.791.0001 UR 1, 230 V, 50/60 Hz, oscilačná nádržka: 24.5 cm Ø x 13 cm,, 5.7 litrov
70.791.0002 UR 1, 110 V, 60 Hz, oscilačná nádržka: 24.5 cm Ø x 13 cm,, 5.7 litrov
70.791.0003 UR 2, 230 V, 50/60 Hz, oscilačná nádržka: 50.0 cm Ø x 20 cm,, 42 litrov
70.791.0004 UR 2, 110 V, 60 Hz, oscilačná nádržka: 50.0 cm Ø x 20 cm,, 42 litrov
70.791.0005 UR 3, 220–240 V, 50/60 Hz, oscilačná nádržka: 50.0 x 30 x 30 cm,, 45 litrov
70.791.0006 UR 3, 110–130 V, 50/60 Hz, oscilačná nádržka: 50.0 x 30 x 30 cm,, 45 litrov
  Príslušenstvo UR
09.107.0249 Veko, nerezová oceľ, pre UR 1
09.107.0250 Veko, nerezová oceľ, pre UR 2
09.107.0395 Veko, nerezová oceľ, pre UR 3
09.145.0001 Košík, nerezová oceľ, pre UR 1
09.145.0002 Košík, nerezová oceľ, pre UR 2
09.145.0003 Košík, nerezová oceľ, pre UR 3
05.620.0001 Detergent TICKOPUR RW 77, 1 liter


Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom