Mletie & Homogenizácia

Pre presné chemické a fyzikálne analytické metódy, ako napr: AAS, ICP, NIR alebo XRF, je potrebné vzorku premiešat na adekvátny stupeň analytickej jemnosti.

Dôveryhodného a presného merania možno dosiahnuť len reprodukčnou analýzou vzoriek. Na tieto účely ponúka RETSCH širokú škálu najmodernejších mlynov a drvičov pre hrubé, jemné a veľmi jemné bezkontaminačné mletie takmer všetkých druhov materiálov. Tieto zariadenia sú optimálne vybavené pre charakteristické vlastnosti materiálu Vašej vzorky a poskytujú najvyššiu jemnosť, ktorú potrebujete pre následnú analýzu.

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up