Čeľusťové drviče

Čeľusťové drviče RETSCH sa používajú pre rýchle, jemné drvenie a predbežné drvenie stredne tvrdých, tvrdých, krehkých a húževnatých materiálov. Paleta ponúkaných materiálov, ich účinnosť a bezpečnosť ich robí ideálnymi pre prípravu vzoriek v laboratóriách a priemyselných zariadeniach.

 • Čeľusťový drvič BB 50

  Čeľusťový drvič BB 50
  • Vstupný materiál: stredne tvrdý, tvrdý, krehký, húževnatý
  • Vstupná veľkosť materiálu *: < 40 mm
  • Konečná jemnosť: < 0.5 mm
 • Čeľusťový drvič BB 100

  Čeľusťový drvič BB 100
  • Vstupný materiál: stredne tvrdý, tvrdý, krehký, húževnatý
  • Vstupná veľkosť materiálu *: < 50 mm
  • Konečná jemnosť: < 4 mm
 • Čeľusťový drvič BB 200

  Čeľusťový drvič BB 200
  • Vstupný materiál: stredne tvrdý, tvrdý, krehký, húževnatý
  • Vstupná veľkosť materiálu *: < 90 mm
  • Konečná jemnosť: < 2 mm
 • Čeľusťový drvič BB 300

  Čeľusťový drvič BB 300
  • Vstupný materiál: stredne tvrdý, tvrdý, krehký, húževnatý
  • Vstupná veľkosť materiálu *: < 130 mm
  • Konečná jemnosť: < 5 mm
 • Čeľusťový drvič BB 250 XL

  Čeľusťový drvič BB 250 XL
  • Vstupný materiál: stredne tvrdý, tvrdý, krehký, húževnatý
  • Vstupná veľkosť materiálu *: < 120 x 90 mm
  • Konečná jemnosť: < 2 mm
 • Čeľusťový drvič BB 400 XL

  Čeľusťový drvič BB 400 XL
  • Vstupný materiál: stredne tvrdý, tvrdý, krehký, húževnatý
  • Vstupná veľkosť materiálu *: < 220 x 90 mm
  • Konečná jemnosť: < 2 mm
 • Čeľusťový drvič BB 500 XL

  Čeľusťový drvič BB 500 XL
  • Vstupný materiál: stredne tvrdý, tvrdý, krehký, húževnatý
  • Vstupná veľkosť materiálu *: < 110 mm
  • Konečná jemnosť: 90% < 0.5 mm
 • Čeľusťový drvič BB 600 XL

  Čeľusťový drvič BB 600 XL
  • Vstupný materiál: stredne tvrdý, tvrdý, krehký, húževnatý
  • Vstupná veľkosť materiálu *: < 350 x 170 mm
  • Konečná jemnosť: < 6 mm

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up