Čeľusťový drvič BB 200

Požiadať o bezplatnú nezáväznú cenovú ponuku!

Označte prosím položky, ktoré by ste chceli pridať do svojho zoznamu. Môžete si vybrať výrobky zo stránky ľubovoľného produktu.

Vybraná položka je potom zobrazená vo Vašom košíku (odkaz v pravom stĺpci).

Čeľusťový drvič BB 200

  drviace čeľuste / trecie dosky
20.053.0001 BB 200, 3/N~ 400 V, 50 Hz, mangánová oceľ / nerezová oceľ
20.053.0007 BB 200, 230 V, 50 Hz, mangánová oceľ / nerezová oceľ
20.053.0002 BB 200, 3/N~ 400 V, 50 Hz, nerezová oceľ / nerezová oceľ
20.053.0008 BB 200, 230 V, 50 Hz, nerezová oceľ / nerezová oceľ
20.053.0003 BB 200, 3/N~ 400 V, 50 Hz, karbid volfrámu / nerezová oceľ
20.053.0009 BB 200, 230 V, 50 Hz, karbid volfrámu / nerezová oceľ
20.053.0043 BB 200, 3/N~ 400 V, 50 Hz, karbid volfrámu / karbid volfrámu
  Ďalšie verzie elektrického napätia:
20.053.0017 BB 200, 3~ 480 V, 60 Hz, mangánová oceľ / nerezová oceľ
20.053.0012 BB 200, 3~ 220 V, 60 Hz, mangánová oceľ / nerezová oceľ
20.053.0031 BB 200, 3~ 480 V, 60 Hz, nerezová oceľ / nerezová oceľ
20.053.0016 BB 200, 3~ 220 V, 60 Hz, nerezová oceľ / nerezová oceľ
20.053.0014 BB 200, 3~ 220 V, 60 Hz, karbid volfrámu / nerezová oceľ
20.053.0018 BB 200, 3/N~ 400 V, 50 Hz, oceľ 1.1750 / oceľ 1.0344, , Pre mletie bez kontaminácie ťažkými kovmi
20.053.0019 BB 200, 230 V, 50 Hz, oceľ 1.1750 / oceľ 1.0344, , Pre mletie bez kontaminácie ťažkými kovmi
  Ďalšie verzie elektrického napätia:
20.053.0035 BB 200, 220 V, 60 Hz, oceľ 1.1750 / oceľ 1.0038
20.059.0001 BB 200, 3~ 400 V, 50 Hz, karbid wolfrámu / karbid wolfrámu, (všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu so vzorkou, sú bez prítomnosti ťažkých kovov)
  verzie s iným napätím sú k dispozícii za rovnakú cenu na požiadanie
  Príslušenstvo BB 200
22.048.0004 Drviace čeľuste, mangánová oceľ, 1 pár
22.048.0005 Drviace čeľuste, nerezová oceľ, 1 pár
22.048.0006 Drviace čeľuste, karbid volfrámu, 1 pár
22.048.0018 Drviace čeľuste, oceľ 1.1750, 1 pár, , Pre mletie bez kontaminácie ťažkými kovmi
22.711.0003 Trecie dosky, nerezová oceľ, 1 pár
22.711.0010 Trecie dosky, karbid volfrámu, 1 pár
22.711.0006 Trecie dosky, oceľ 1.0344, 1 pár, , Pre mletie bez kontaminácie ťažkými kovmi
05.664.0001 Zásobník maziva
22.351.0003 Náhradný klinový remeň, 1 sada (3 ks)
02.824.0054 Rám pre kombinované použitie BB 200 s Diskovým mlynom DM 200
 

Čeľusťové drviče BB 200 / BB 300

  pre zabudovanie do výrobných jednotiek v mieste zákazníka, s prehlásením výrobcu v súlade so smernicou EÚ o strojoch, s trojfázovým motorom (verzia napätia na požiadanie) a centrálnym mazaním, bez násypky a ochranného spínača motora
  drviace čeľuste / trecie dosky
20.058.1001 BB 200, mangánová oceľ / nerezová oceľ
20.058.1002 BB 200, nerezová oceľ / nerezová oceľ
20.058.1003 BB 200, karbid volfrámu / nerezová oceľ


1) Na vyžiadanie dodávame násypku s plastovou vložkou pre vzorky bez obsahu železa.

 

Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom