Čeľusťový drvič BB 500 XL

Požiadať o bezplatnú nezáväznú cenovú ponuku!

Označte prosím položky, ktoré by ste chceli pridať do svojho zoznamu. Môžete si vybrať výrobky zo stránky ľubovoľného produktu.

Vybraná položka je potom zobrazená vo Vašom košíku (odkaz v pravom stĺpci).

Čelusťový drvič BB 500 XL

  kompletný s násypkou, záchytnou nádobou a podstavcom
  drviace čeľuste / trecie dosky
21.003.0001 BB 500 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, mangánová oceľ / tvrdená oceľ
21.003.0006 BB 500 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, NiHard 4 / tvrdená oceľ
 

Verzia pre integráciu

  pre integráciu do systému v mieste zákazníka, s vyhlásením výrobca v súlade so smernicou EX, s trojfázovým motorom, bez násypky, podstavce a motorovej ochrany
21.003.0003 BB 500 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, mangánová oceľ / tvrdená oceľ
21.003.0007 BB 500 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, NiHard 4 / tvrdená oceľ
 

Verzia so separačnou jednotkou

  Špeciálna verzia s automatizovaným triediacim strojom pre 3 frakcie podsítného a 1 frakciu nadsítného
21.003.0004 BB 500 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, mangánová oceľ / tvrdená oceľ
21.003.0008 BB 500 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, NiHard 4 / tvrdená oceľ
  verzie s iným napätím sú k dispozícii za rovnakú cenu na požiadanie
  Príslušenstvo
23.003.0025 Záchytná nádoba, štandardná oceľ, práškovo lakovaná, 15 litrov
23.412.0003 Špeciálna verzia s automatizovaným triediacim strojom pre 3 frakcie podsítného a 1 frakciu nadsítného (230 V / 50 Hz)
  Nahradné diely
23.048.0033 Drviace čeľuste, mangánová oceľ, 1 pár
23.048.0036 Drviace čeľuste, NiHard 4, 1 pár
23.711.0025 Trecie dosky, kalená oceľ, 1 pár
  ostatné materiály sú dostupné na vyžiadanie


Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom