Čeľusťový drvič BB 500 XL

Požiadať o bezplatnú nezáväznú cenovú ponuku!

Označte prosím položky, ktoré by ste chceli pridať do svojho zoznamu. Môžete si vybrať výrobky zo stránky ľubovoľného produktu.

Vybraná položka je potom zobrazená vo Vašom košíku (odkaz v pravom stĺpci).

Čelusťový drvič BB 500 XL

  kompletný s násypkou, záchytnou nádobou a podstavcom
  drviace čeľuste / trecie dosky
21.003.0001 BB 500 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, mangánová oceľ / tvrdená oceľ
 

Verzia pre integráciu

  pre integráciu do systému v mieste zákazníka, s vyhlásením výrobca v súlade so smernicou EX, s trojfázovým motorom, bez násypky, podstavce a motorovej ochrany
21.003.0003 BB 500 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, mangánová oceľ / tvrdená oceľ
 

Verzia so separačnou jednotkou

  Špeciálna verzia s automatickým triediacim strojom s 3 frakciami pre nedosahujúcu frakciu a 1-glz frakciu nadmieru
21.003.0004 BB 500 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, mangánová oceľ / tvrdená oceľ
  verzie s iným napätím sú k dispozícii za rovnakú cenu na požiadanie
  Príslušenstvo
23.003.0025 Záchytná nádoba, standard steel, powder coated, 9.5 litres
  Nahradné diely
23.048.0033 Drviace čeľuste, mangánová oceľ, 1 pár
23.711.0025 Trecie dosky, kalená oceľ, 1 pár


Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom