Čeľusťový drvič BB 600 XL

Produktový list PDF
Close

Jazyk:


Drvička BB 600 XL je používaná na rýchle a efektívne drvenie a preddrvenie stredne tvrdých, tvrdých, krehkých a silných materiálov.

Vďaka nízkej inštalačnej výške (1 m) je BB 600 XL ideálna pre nepretržitú prevádzku v automatických zariadeniach a vzorkovacích staniciach. Vďaka kompaktnému dizajnu môže BB 600 XL nahradiť drvičky v existujúcich zariadeniach.

Pre malé množstvá vzoriek s veľkými časticami sa BB 600 XL využíva nárazovo .

Príklady aplikácií

zliatiny, čadič, cementárský slinok, keramika, samot, uhlie, koks, stavebné materiály, živec, sklo, žula, minerály, kremeň, rudy, oxidy keramiky, horniny, kremík, struška, ...

Výhody

 • Vysoký pomer drvenia
 • vysoká priepustnosť až do 3500 kg/h
 • nastaviteľná šírka škáry
 • ochrana proti preťaženiu
 • veľkosť drviacich čeľustí 600 mm výška / 400 mm šírka
 • násypka so spätnou klapkou
 • ľahko čistiteľná drviaca komora
 • priebežné a nárazové drvenie
 • konektor pre odsávanie prachu
 • centrálne mazanie (voliteľné)
 • vhodné pre integráciu do automatických zariadení

Rysy

Aplikácia hrubovanie a predmletie
Oblasť použitia chémia / plasty, stavebné materiály, strojárstvo / elektronika, životné prostredie / recyklácia, geológia / metalurgia, sklo / keramika
Vstupný materiál stredne tvrdý, tvrdý, krehký, húževnatý
Princíp redukcie veľkosti zrna tlak
Vstupná veľkosť materiálu * < 350 x 170 mm
Konečná jemnosť < 6 mm
Materiál mlecích nástrojov mangánová oceľ
Šírka čeľuste 400 x 240 mm
Nastavenie rozsahu štrbiny 6 - 60 mm s dištančnými doštičkami
Odsávač prachu áno
Centrálne mazanie -
Verzia výrobnej linky voliteľné
Objem zbernej nádoby 30 l
Pohon Trojfázový motor
Sila pohonu 15 kW
Elektrické napájanie rôzne napätie
Pripojenie k elektrickej sieti 3-fázové
Kód ochrany IP 55
Š x V x H zatvorený 925 x 1600 x 1370 mm
Váha netto ~ 1350 kg
Normy CE

Vezmite prosím na vedomie:
* v závislosti na vstupnom materiále a nastavení zariadenia / nastavenie

Princíp funkcie

BB 600 XL je robustná a výkonná kŕmená čeľusťová drvička. Surovina prechádza cez násypku so spätnou klapkou a vstupuje do drviacej komory.

K zmenšovaniu dochádza v oblasti klinového tvaru medzi pevnou a pohyblivou čeľusťou. Elypsovitý pohyb drví vzorku, ktorá sa potom samospádom dostáva nižšie.

Pri dosiahnutí veľkosti vzorky menšej ako výstupný otvor, padá do odoberateľnej nádoby, alebo, pre trvalú prevádzku, na pohyblivý pás, vibračný prívod alebo vzorkovač.

Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up