Čeľusťový drvič BB 600 XL

Čelusťový drvič BB 600 XL


On this page you may request a free, non-binding quote.

Please select the items you would like to include by adding them to your inquiry list. You may choose items from any product page.

Your inquiry list will be visible in the upper right corner of the website.

Čelusťový drvič BB 600 XL

kompletný s násypkou, záchytnou nádobou a podstavcom
drviace čeľuste / trecie dosky
21.004.0009
BB 600 XL3/N~ 400 V, 50 Hzmangánová oceľ / tvrdená oceľ
 

Verzia pre integráciu

pre integráciu do systému v mieste zákazníka, s vyhlásením výrobca v súlade so smernicou EX, s trojfázovým motorom, bez násypky, podstavce a motorovej ochrany
drviace čeľuste / trecie dosky
21.004.0006
BB 600 XL3/N~ 400 V, 50 Hzmangánová oceľ / tvrdená oceľ
 

Verzia so separačnou jednotkou

Špeciálna verzia s automatizovaným triediacim strojom pre 3 frakcie podsítného a 1 frakciu nadsítného
drviace čeľuste / trecie dosky
21.004.0005
BB 600 XL3/N~ 400 V, 50 Hzmangánová oceľ / tvrdená oceľ
verzie s iným napätím sú k dispozícii za rovnakú cenu na požiadanie
 

Príslušenstvo

23.003.0030Záchytná nádoba, štandardná oceľ, práškovo lakovaná, 30 litrov
23.412.0004Špeciálna verzia s automatizovaným triediacim strojom pre 3 frakcie podsítného a 1 frakciu nadsítného (230 V / 50 Hz)
 

Nahradné diely

23.048.0032Drviace čeľuste, mangánová oceľ, 1 pár
23.711.0024Trecie dosky, kalená oceľ, 1 pár