Diskový mlyn DM 200

Produktový list PDF
Close

Jazyk:


Vďaka svojej robustnej konštrukcii môže byť diskový mlyn DM 200 používaný v drsných podmienkach v laboratóriách a poloprevádzkových zariadeniach, ako aj on-line pre kontrolu kvality surovín. Výkonný DM 200 vyžaduje len pár minút na to, aby dosiahol požadovanú mleciu veľkosť.

Príklady aplikácií

elektrotechnický porcelán, škvára, ferozliatiny, hydroxyapatit, stavebný odpad, sušené vzorky pôdy, šamot, zubná keramika, granit, kaly z čistiarní odpadových vôd, krieda, kremeň, pôdy, rudy, sadra, sklo, slinok, uhlie, vrtné jadro, bauxit, betón, koks, sinterovaná keramika, steatit, ... pokračujte do aplikačnej databáze

Výhody

  • vynikajúci drviaci výkon
  • reprodukovateľné výsledky mletia umožnené precíznym nastavením štrbiny
  • odklápacia mlecia komora pre jednoduché čistenie
  • mlecie disky s dlhou životnosťou
  • široká škála materiálov pre mletie bez kontaminácie
  • konektor pre odsávanie prachu
  • môže byť prevádzkovaný spoločne s čeľusťovým drvičom BB 200

Rysy

Aplikácia predbežné a jemné mletie
Oblasť použitia geológia / metalurgia, chémia / plasty, sklo / keramika, stavebné materiály, strojárstvo / elektronika
Vstupný materiál stredne tvrdý, tvrdý, krehký
Princíp redukcie veľkosti zrna tlak, trenie
Vstupná veľkosť materiálu * < 20 mm
Konečná jemnosť < 100 µm
Rýchlosť pri 50 Hz (60 Hz) 440 min-1 (528 min-1)
Materiál mlecích nástrojov oxid zirkónia, tvrdená oceľ, karbid volfrámu, mangánová oceľ
Nastavenie rozsahu štrbiny plynulé, 0.1 - 5 mm
Objem zbernej nádoby 2.5 l
Pohon Trojfázový motor s prevodom
Sila pohonu 1.5 kW
Elektrické napájanie rôzne napätie
Pripojenie k elektrickej sieti 3-fázové
Kód ochrany IP 55
Š x V x H zatvorený 440 x 400 x 870 mm
Váha netto ~ 140 kg
Normy CE

Vezmite prosím na vedomie:
* v závislosti na vstupnom materiále a nastavení zariadenia / nastavenie

Princíp funkcie

V diskovom mlyne DM 200 sa vstupný materiál dostáva plniacou násypkou do prachotesnej komory na stred oboch zvislo uložených mlecích diskov. Pohyblivý mlecí disk sa otáča proti stojacemu disku a nasáva vstupný materiál. Tlak a trecí efekt vytvárajú potrebnú mleciu účinnosť. Postupne usporiadaný mlecí kotúč najprv podrobí vzorku predbežnému drveniu, odstredivá sila ho potom presunie do vonkajších oblastí mlecích kotúčov, kde prebieha jemné mletie. Pomletá vzorka materiálu sa zbiera po priechode mlecou štrbinou v záchytnej nádobe. Veľkosť mlecej štrbiny medzi oboma mlecími diskami možno nastaviť kontinuálne a jej nastavenie je možné meniť aj počas prevádzky v rozsahu 0,1 až 5 mm a nastavenie kontrolovať okienkom.

Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up