Diskový mlyn DM 400

Produktový list PDF
Close

Jazyk:


DM 400 je nový model komfort pre jemné mletie stredne tvrdých, tvrdých a krehkých materiálov do veľkosti 0,05 mm. Tento model je založený na osvedčenom DM 200, ale ponúka lepšie bezpečnostné prvky a to automatické uzamknutie zbernej nádoby a mlecej komory, ako aj zvlášť pohodlnú obsluhu vďaka motorickému nastaveniU mlecej štrbiny s digitálnym displejom pre štrbinu. Jasne štruktúrovaný displej ukazuje všetky mlecie parametre.

Vďaka svojej robustnej konštrukcii môže byť diskový mlyn DM 400 používaný v drsných podmienkach v laboratóriách a poloprevádzkových zariadeniach, rovnako tak ako on-line pre kontrolu kvality surovín. Výkonný DM 400 vyžaduje len pár minút pre dosiahnutie požadovanej mlecej veľkosti.

Príklady aplikácií

elektrotechnický porcelán, škvára, ferozliatiny, hydroxyapatit, stavebný odpad, sušené vzorky pôdy, šamot, zubná keramika, granit, kaly z čistiarní odpadových vôd, krieda, kremeň, pôdy, rudy, sadra, sklo, slinok, uhlie, vrtné jadro, bauxit, betón, koks, sinterovaná keramika, steatit, ...

Výhody

  • vynikajúci drviaci výkon
  • pohodlné nastavenie mlecej štrbiny po 0,05 mm krokoch - s digitálnym displejom pre štrbinu
  • TFT displej s robustnou membránovou klávesnicou
  • veľká, odnímateľná plastová násypka s hladkým vnútorným povrchom pre jednoduché čistenie a optimálny vstup materiálu
  • kompenzácia opotrebenia mlecích kotúčov vďaka nastaveniu nulového bodu
  • Hladké vnútorné povrchy mlecej komory umožňujú jednoduché čistenie bez zbytkov
  • dodatočné labyrintové tesnenie nepriedušne utesňuje mleciu komoru
  • jednoduchá výmena mlecích kotúčov
  • voliteľné prevedenie s polymérnou vnútornou povrchovou úpravou

Rysy

Aplikácia predbežné a jemné mletie
Oblasť použitia geológia / metalurgia, chémia / plasty, sklo / keramika, stavebné materiály, strojárstvo / elektronika
Vstupný materiál stredne tvrdý, tvrdý, krehký
Princíp redukcie veľkosti zrna tlak, trenie
Vstupná veľkosť materiálu * < 20 mm
Konečná jemnosť < 50 µm
Rýchlosť pri 50 Hz (60 Hz) 440 min-1 (528 min-1)
Materiál mlecích nástrojov oxid zirkónia, tvrdená oceľ, karbid volfrámu, mangánová oceľ
Nastavenie rozsahu štrbiny 0.05 - 12 mm
Objem zbernej nádoby 2.5 l
Pohon Trojfázový motor s prevodom
Sila pohonu 1.8 kW
Elektrické napájanie rôzne napätie
Pripojenie k elektrickej sieti 3-fázové
Kód ochrany IP 55
Š x V x H zatvorený 520 x 630 x 1050 mm
Váha netto ~ 240 kg
Normy CE

Vezmite prosím na vedomie:
* v závislosti na vstupnom materiále a nastavení zariadenia / nastavenie

Princíp funkcie

V DM 400 vstupuje surovina do prachotesnej komory naplňovacou násypkou a je posúvaná doprostred medzi dva vertikálne mlecie disky. Pohybujúci sa mlecí disk sa točí proti pevnému a priťahuje surovinu. Potrebné rozdrobovanie vzniká tlakom a trením. Postupne naskladané mlecie disky najprv surovinu predbežne rozdrvia; odstredivou silou sú posunuté do vonkajších oblastí mlecích diskov, kde dochádza k jemnému drobeniu. Spracovaná vzorka vystupuje mlecím otvorom a je zbieraná v nádobe. Rozostup medzi diskami je stupňovito nastaviteľný a môže byť upravený motoricky v priebehu procesu v rozmedzí 0,1 až 5 mm.

Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up