Guľové mlyny

 • Vysoko výkonný guľový mlyn Emax

  Vysoko výkonný guľový mlyn E<sub>max</sub>
  • Vstupný materiál: stredne tvrdý, tvrdý, krehký, vláknité - suché alebo vlhké
  • Vstupná veľkosť materiálu *: < 5 mm
  • Konečná jemnosť: < 80 nm
  • Počet mlecích staníc: 2
 • Oscilačný mlyn MM 200

  Oscilačný mlyn MM 200
  • Vstupný materiál: tvrdý, stredne tvrdý, mäkký, krehký, elastický, vláknité
  • Vstupná veľkosť materiálu *: ≤ 6 mm
  • Konečná jemnosť: ~ 10 µm
  • Nastavenie frekvencie vibrácií: digitálne, 3 - 25 Hz (180 - 1500 min-1)
 • Oscilačný mlyn MM 400

  Oscilačný mlyn MM 400
  • Vstupný materiál: &tvrdý, stredne-tvrdý, makký, krehký, plastický, vláknitý
  • Vstupná veľkosť materiálu *: ≤ 8 mm
  • Konečná jemnosť: ~ 5 µm
  • Nastavenie frekvencie vibrácií: digitálne, 3 - 30 Hz (180 - 1800 min-1)
 • Kryogénny mlyn CryoMill

  Kryogénny mlyn CryoMill
  • Vstupný materiál: tvrdý, stredne tvrdý, mäkký, krehký, elastický, vláknité
  • Vstupná veľkosť materiálu *: ≤ 8 mm
  • Konečná jemnosť: ~ 5 µm
  • Nastavenie frekvencie vibrácií: digital, 5 - 30 Hz (300 - 1800 min-1)
 • Planétový guľový mlyn PM 100

  Planétový guľový mlyn PM 100
  • Vstupný materiál: mäkký, tvrdý, krehký, vláknité - suché alebo vlhké
  • Vstupná veľkosť materiálu *: < 10 mm
  • Konečná jemnosť: <1 mikrometrov, pre koloidné mletie <0.1 mikrometrov
  • Počet mlecích staníc: 1
  • Koeficient rýchlosti: 1 : -2
 • Planétový guľový mlyn Retsch PM 100 CM

  Planétový guľový mlyn Retsch PM 100 CM
  • Vstupný materiál: mäkký, tvrdý, krehký, vláknité - suché alebo vlhké
  • Vstupná veľkosť materiálu *: < 10 mm
  • Konečná jemnosť: <1 mikrometrov, pre koloidné mletie <0.1 mikrometrov
  • Počet mlecích staníc: 1
  • Koeficient rýchlosti: 1:-1
 • Planétový guľový mlyn PM 200

  Planétový guľový mlyn PM 200
  • Vstupný materiál: mäkký, tvrdý, krehký, vláknité - suché alebo vlhké
  • Vstupná veľkosť materiálu *: < 4 mm
  • Konečná jemnosť: <1 mikrometrov, pre koloidné mletie <0.1 mikrometrov
  • Počet mlecích staníc: 2
  • Koeficient rýchlosti: 1 : -2
 • Planétový guľový mlyn PM 400

  Planétový guľový mlyn PM 400
  • Vstupný materiál: mäkký, tvrdý, krehký, vláknité - suché alebo vlhké
  • Vstupná veľkosť materiálu *: < 10 mm
  • Konečná jemnosť: <1 mikrometrov, pre koloidné mletie <0.1 mikrometrov
  • Počet mlecích staníc: 4 / 2
  • Koeficient rýchlosti: 1:-2 / 1:-2.5 / 1:-3
 • PM GrindControl

  PM GrindControl
  • Aplikácia: Merací systém tlaku a teploty
  • Rozsahy merania:
   tlak plynu: 0 - 500 kPa
   teplota: 0 - 200 °C
 • XRD‑Mill McCrone

  XRD&#8209;Mill McCrone
  • optimalizované pre prípravu vzorky pre následné rentgenové difrakcie
  • Vstupný materiál: stredne tvrdý, tvrdý, krehký, vláknité
  • Vstupná veľkosť materiálu *: < 0.5 mm
  • Konečná jemnosť: < 1 µm
 • Bubnový mlyn TM 300 XL

  Bubnový mlyn TM 300 XL
  • Vstupný materiál: mäkký, tvrdý, krehký, vláknité - suché alebo vlhké
  • Vstupná veľkosť materiálu *: < 20 mm
  • Konečná jemnosť: < 20 µm