Planétový guľový mlyn PM 100

Produktový list PDF
Close

Jazyk:


Planétové guľové mlyny sa používajú všade tam, kde je vyžadovaný najvyšší stupeň jemnosti. Okrem klasických procesov miešania a zmenšovania veľkosti, mlyny tiež spĺňajú všetky technické požiadavky pre koloidné mletie a majú príkon energie nevyhnutný pre procesy mechanického legovania. Extrémne vysoké odstredivé sily planétových guľových mlynov vytvárajú veľmi vysokú drviacu energiu a tak umožňujú krátku dobu mletia.

PM 100 je výhodný stolný model s 1 mlecou stanicou.

Príklady aplikácií

kaolín, polyméry, tabak, železná ruda, ílovité minerály, škvára, hydroxyapatit, uhlíkové vlákna, celulóza, chemické výrobky, drevo , drevené uhlie, elektronický odpad, kaly z čistiarní odpadových vôd, katalyzátory, keramika, kosti, kremeň, minerály, oxidy kovov, papier, pigmenty, pôdy, rastlinné materiály, rudy, sadra, semená, sklo, slinok, zliatiny, tkanina, uhlie, vápenec, vlákna, vlasy, vzorky odpadu, bentonit, betón, farby a laky, koks, kompost, semi-precious stones, ... pokračujte do aplikačnej databáze

Výhody

 • výkonné a rýchle mletie až do nano rozsahu
 • riadené otáčky a prísun energie umožňujú reprodukovateľné výsledky
 • vhodný pre dlhodobé testovania
 • 2 rôzne mlecie režimy (suché a mokré)
 • voliteľný merací systém tlaku a teploty PM GrindControl
 • široká škála materiálov pre mletie bez kontaminácie
 • Bezpečnostný Posuvný ovládač zaručujúci bezpečnú prevádzku
 • perfektná stabilita na laboratórnom stole vďaka FFCS technológii
 • inovatívne počítadlo hmotnosti a snímač nerovnováhy pre neriadenú prevádzku
 • jednoduché nastavovanie parametrov na grafickom displeji a ergonomická prevádzka jedným ovládacím tlačítkom
 • automatické vetranie mlecej komory
 • možnosť uložiť 10 SOP
 • programovateľný čas štartu
 • zálohovanie pri výpadku energie zabezpečí, že zostávajúca doba mletia zostane uložená
 • mlecia nádoba s o-krúžkami pre bezpečnú prevádzku (tlaku odolná)

Rysy

Aplikácia drvenie, miešanie, homogenizácia, koloidné mletie, mechanické legovanie
Oblasť použitia poľnohospodárstvo, biológia, chémia, stavebné materiály, strojárstvo / electronika, životné prostredie / recyklácia, geológia / metalurgia, sklo / keramika, medicína / farmaceutika
Vstupný materiál mäkký, tvrdý, krehký, vláknitý - suchý alebo mokrý
Princíp redukcie veľkosti zrna náraz, trenie
Vstupná veľkosť materiálu * < 10 mm
Konečná jemnosť <1 mikrometrov, pre koloidné mletie <0.1 mikrometrov
Veľkosť dávky / vstupné množstvo* max. 1 x 220 ml, max. 2 x 20 ml s vyskládanými mlecími nádobami
Počet mlecích staníc 1
Koeficient rýchlosti 1 : -2
Rýchlosť slnečného disku 100 - 650 min-1
Efektívny priemer slnečného disku 141 mm
Zrýchlenie 33.3 g
Druhy mlecích nádobiek "komfort", voliteľné vetracie kryty, bezpečnostný uzáver
Materiál mlecích nástrojov tvrdená oceľ, nerezová oceľ, karbid volfrámu, achát, sinterovaný oxid hlinitý, nitrid kremičitý, oxid zirkónia
Veľkosti mlecích nádob 12 ml / 25 ml / 50 ml / 80 ml / 125 ml / 250 ml / 500 ml
Nastavenie doby mletia digital, 00:00:01 to 99:59:59
Intervalová prevádzka áno, so spätným chodom
Doba intervalu 00:00:01 do 99:59:59
Čas zastavenia 00:00:01 do 99:59:59
Uložiteľné SOP 10
Možnosť merania vstupnej energie áno
Rozhranie RS 232 / RS 485
Pohon 3-fázový asynchrónny motor s frekvenčným meničom
Sila pohonu 750 W
Elektrické napájanie rôzne napätie
Pripojenie k elektrickej sieti 1-fázové
Kód ochrany IP 30
Spotreba energie ~ 1250W (VA)
Š x V x H zatvorený 640 x 480 (780) x 420 mm
Váha netto ~ 86 kg
Normy CE
Patent / Úžitkový patent Counter weight (DE 20307741), FFCS (DE 20310654), SafetySlider (DE 202008008473)

Vezmite prosím na vedomie:
* v závislosti na vstupnom materiále a nastavení zariadenia / nastavenie

Princíp funkcie

Mlecia nádoba je usporiadaná excentricky na tanierovom kolese planétového guľového mlynu. Smer pohybu okolo taniera je opačný ako pohyb mlecích nádob v pomere 1:-2.
Mlecie gule v mlecích nádobách sú vystavené navrstveným rotačným pohybom, tzv. Coriolisovým silám. Rozdiel rýchlosti medzi guľami a mlecími nádobami vytvára interakciu medzi trecími a nárazovými silami, ktoré uvoľňujú vysoko dynamické energie. Súhra týchto síl vytvára vysoký a veľmi účinný stupeň mletia planétových guľových mlynov.
Planétové mlyny s jednou mlecou stanicou vyžadujú vyváženie pre účely udržiavania rovnováhy. V planétovom mlyne PM 100 možno toto vyváženie upraviť na šikmej vodiacej lište. Týmto spôsobom je možné kompenzovať rôzne výšky ťažísk rôzne veľkých mlecích nádobiek tak, aby neboli narušené oscilácie stroja.

Všetky zostávajúce vibrácie sú kompenzované nohami s voľným pohybom (Free-Force Compensation Sockets). Táto inovatívna FFCS technológia je založená na princípe d'Alembert a umožňuje veľmi malé kruhové pohyby plášťa stroja, ktoré majú za následok automatickú kompenzáciu hmotnosti. Laboratórny stôl je vystavený len minimálnym trecím silám vytvorených v nohách.

Týmto spôsobom PM 100 zaisťuje tichú a bezpečnú prevádzku s maximálnou kompenzáciou vibrácií dokonca i s najväčšími drviacimi silami vnútri mlecích nádobiek a preto môže byť ponechaný na stole bez dozoru.

Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up