Strižný mlyn SM 200

Produktový list PDF
Close

Jazyk:


Strižné mlyny sú vhodné pre mletie mäkkých, stredne tvrdých, elastických, vláknitých a heterogénnych zmesí produktov. Nový strižný mlyn SM 200 je výkonný a ľahko ovládateľný prístroj, vhodný pre účinné primárne a jemné mletie. Čistenie sa vykonáva obzvlášť ľahko.
V rámci skupiny strižných mlynov RETSCH ide o univerzálny štandardný model, ktorý vďaka svojmu 2,2 kW pohonu a rýchlosti rotora 1500 otáčok zahŕňa širokú škálu aplikácií. Pri prevádzke s voliteľnou cyklónovo-sacou kombináciou je SM 200 tiež vhodný pre mletie ľahkých materiálov alebo menších objemov. V kombinácii so širokým výberom spodných sít, násypiek a zberných nádob možno mlyn upraviť presne na požiadavky danej aplikácie.

Príklady aplikácií

plastové hračky, polyméry, elektronické súčiastky, hliníkové strusky, drevo , fólie, káble, kosti, korenie, krmivo pre zver, kŕmne granule, koža, lepenka, lignit, materiálové zmesi, neželezné kovy, odpad, papier, plasty, potrava, živice, guma, rastlinné materiály, slama, textil, zostatkové palivá, farmaceutické produkty, ... pokračujte do aplikačnej databáze

Výhody

  • výkonné zmenšovanie veľkosti 2,2 kW pohonom
  • optimálne strihové efekty zabezpečené dvojakou účinnosťou střižných líšt
  • rýchle a jednoduché čistenie vďaka zaklápaciej násypke, hladkým povrchom a nasadzovaciemu rotoru
  • definovaná konečná jemnosť vďaka spodným sitám s veľkosťou clony od 0.25 - 20 mm
  • široký sortiment príslušenstva vrátane rôznych násypiek, zberných systémov, rotorov a sít
  • najvyšší stupeň bezpečnostných noriem vplyvom motorovej brzdy, centrálneho zamykacieho zariadenia, elektronickej bezpečnostnej kontrole a bezpečnostného rámu
  • 18 strižných momentov za jednu otáčku s paralelným rotorom

Rysy

Aplikácia zmenšovanie veľkosti rezom
Oblasť použitia životné prostredie / recyklácia, biológia, chémia / plasty, medicína / farmaceutika, potrava, strojárstvo / elektronika, poľnohospodárstvo
Vstupný materiál mäkký, stredne tvrdý, húževnatý, elastický, vláknité
Princíp redukcie veľkosti zrna strih, rez
Vstupná veľkosť materiálu * < 60 x 80 mm
Konečná jemnosť 0.25 - 20 mm
Rýchlosť pri 50 Hz (60 Hz) 1,500 min-1
Obvodová rýchlosť rotora 9.4 - 11.4 m/s
Priemer rotora 129.5 mm
Druhy rotorov paralelný rotor / 6-diskový rotor
Typy násypiek univerzálne, dlhodobo na sklade
Materiál mlecích nástrojov nerezová oceľ, oceľ pre mletie bez kontaminácie ťažkými kovmi, karbid volfrámu
Rozmery sít lichobežníkové otvory 0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.50 mm / / štvorcové otvory 2.00 / 4.00 / 6.00 / 8.00 / 10.00 / 20.00 mm
Zberný systém / objemy collecting receptacle 5 l / optional: 30 l
collecting unit 0.25 / 0.5 l
cyclone-suction combination (0.25 l - 5 l)
Pohon Trojfázový motor
Sila pohonu 2.2 kW
Elektrické napájanie rôzne napätie
Pripojenie k elektrickej sieti 3-fázové
Brzda motora áno
Kód ochrany IP54
Š x V x H zatvorený 576 (1090 opened) x 1675 x 760 mm (with base frame and standard hopper)
Váha netto ~ 90 kg bez násypky
Normy CE

Vezmite prosím na vedomie:
* v závislosti na vstupnom materiále a nastavení zariadenia / nastavenie

Princíp funkcie

Princípom zmenšovania veľkosti v strižnom mlyne SM 100 je rezací a strihový efekt. Vzorka príde do styku s rotorom a je rozdrvená medzi čepeľami a štandardnými stacionárnymi strižnými lištami usadenými v telese mlyna.
V 6-diskovom rotore pracujú na rezaní v poradí špirálovito usporiadané obojstranné pevné kovové dosky.
Nože v paralelnej časti rotora vykonávajú drvenie silným strihom. Doba zdržania materiálu v mlecom priestore je veľmi krátka; akonáhle je materiál jemnejší ako otvory v nasadenom spodnom site, prepadá a zbiera sa v záchytnej nádobe. Otáčky rotora 1.500 min-1 zaručujú šetrné a rýchle zmenšovanie veľkosti. Voliteľná cyklónovo-sacia kombinácia má nielen vplyv na chladenie vzorky, ale tiež zlepšuje vypúšťanie materiálu z mlecej komory.

Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up