Strižný mlýn SM 300

Produktový list PDF
Close

Jazyk:


Strižné mlyny sú vhodné pre mletie mäkkých, stredne tvrdých, pevných, elastických, vláknitých a heterogénnych zmesí produktov. Nový Strižný mlyn SM 300 exceluje zvlášť pri tvrdej práci, pri ktorej ostatné strižné mlyny zlyhávajú.
Vysoký krútivý moment nového 3 kW pohonu podporený RES technológiou (extra zotrvačníkom) umožňuje výnimočne efektívne predmletia heterogénnych zmesí, ako sú napríklad odpad alebo elektronické komponenty. Analytická jemnosť je často dosiahnutá pri jednom mlecom procese.
Mlyn je možné úspešne použiť pre veľkú škálu materiálov. Vzorka sa počas mletia zahrieva len veľmi málo, čo robí mlyn vhodným pre mletie teplotne citlivých materiálov. Ďalšou inováciou je možnosť nastavenia ľubovoľnej rýchlosti v rozsahu 700 do 3000 min-1.
Pri prevádzke s voliteľnou cyklónovo sacou kombináciou je SM 300 taktiež vhodný pre mletie ľahkých materiálov alebo menších množstiev vzorky. V kombinácii s veľkým výberom spodných sít, násypiek a záchytných nádobiek možno mlyn upraviť presne na požiadavky danej aplikácie.

Príklady aplikácií

plastové hračky, polyméry, elektronické súčiastky, hliníkové strusky, drevo , fólie, káble, kosti, korenie, krmivo pre zver, kŕmne granule, koža, lepenka, lignit, materiálové zmesi, neželezné kovy, odpad, papier, plasty, potrava, živice, guma, rastlinné materiály, slama, textil, zostatkové palivá, farmaceutické produkty, PET preformy, ... pokračujte do aplikačnej databáze

Výhody

  • výkonné zmenšovanie veľkosti 3 kW pohonom s vysokým krútivým momentom a RES technológiou
  • perfektná adaptácia na požiadavky aplikácie možnosťou nastavenia optimálnej rýchlosti od 700 do 3,000 min-1
  • optimálne strihové efekty zabezpečené dvojakou účinnosťou střižných líšt
  • rýchle a jednoduché čistenie vďaka zaklápaciej násypke, hladkým povrchom a nasadzovaciemu rotoru
  • definovaná konečná jemnosť vďaka spodným sitám s veľkosťou clony od 0.25 - 20 mm
  • široký sortiment príslušenstva vrátane rôznych násypiek, zberných systémov, rotorov a sít
  • najvyšší stupeň bezpečnostných noriem vplyvom motorovej brzdy, centrálneho zamykacieho zariadenia, elektronickej bezpečnostnej kontrole a bezpečnostného rámu
  • 18 strižných momentov za jednu otáčku s paralelným rotorom

Rysy

Aplikácia zmenšovanie veľkosti rezom
Oblasť použitia životné prostredie / recyklácia, biológia, chémia / plasty, medicína / farmaceutika, potrava, strojárstvo / elektronika, poľnohospodárstvo
Vstupný materiál mäkký, stredne tvrdý, húževnatý, elastický, vláknité
Princíp redukcie veľkosti zrna strih, rez
Vstupná veľkosť materiálu * < 60 x 80 mm
Konečná jemnosť 0.25 - 20 mm
Rýchlosť pri 50 Hz (60 Hz) 700 - 3000 min-1
Obvodová rýchlosť rotora 4.7 - 20.3 m/s
Priemer rotora 129.5 mm
Druhy rotorov parallel section rotor / 6-disc rotor / V-rotor
Typy násypiek univerzálne, dlhodobo na sklade
Materiál mlecích nástrojov nerezová oceľ, oceľ pre mletie bez kontaminácie ťažkými kovmi, karbid volfrámu
Rozmery sít lichobežníkové otvory 0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.50 mm / / štvorcové otvory 2.00 / 4.00 / 6.00 / 8.00 / 10.00 / 20.00 mm
Zberný systém / objemy collecting receptacle 5 l / optional: 30 l
collecting unit 0.25 / 0.5 l
cyclone-suction combination (0.25 l - 5 l)
Pohon 3-fázový asynchrónny motor s frekvenčným meničom
Sila pohonu 3 kW pri hmotnosti zotrvačníka ~ 28.5 kg
Elektrické napájanie rôzne napätie
Pripojenie k elektrickej sieti 1-fázové
Brzda motora áno
Kód ochrany IP 20
Š x V x H zatvorený 576 (1080 opened) x 1677 x 750 mm (with base frame and universal hopper)
Váha netto ~ 160 kg
Normy CE

Vezmite prosím na vedomie:
* v závislosti na vstupnom materiále a nastavení zariadenia / nastavenie

Princíp funkcie

Princípom zmenšovania veľkosti v strižnom mlyne SM 300 je rezací a strihový efekt. Vzorka príde do styku s rotorom a je rozdrvená medzi čepeľami a štandardnými stacionárnymi strižnými lištami usadenými v telese mlynu.
V 6-diskovom rotore pracujú na rezaní v poradí špirálovito usporiadané obojstranné pevné kovové dosky.
Nože v paralelnej časti rotora vykonávajú drvenie silným strihom. Pridaný extra zotrvačník (RES technológia) na pohonnom hriadeli má za následok mimoriadny výkon SM 300. Vďaka variabilnej rýchlosti od 700 do 3000 min-1 možno mlyn SM 300 jednoducho upraviť pre požiadavky danej aplikácie.

Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up