Výber produktov na sitovanie

Zariadenia pre určovanie veľkosti častíc firmy RETSCH ponúkajú unikátnu technológiu, ktorá zaručuje presné výsledky kedykoľvek v rozmedzí 10 mikrometrov až 125 mm. Kliknutím na požadovaný produkt získate detailné informácie.
Pre podrobné informácie o využití zariadenia pre Vašu konkrétnu aplikáciu kontaktujte miestne zastúpenie RETSCH.

Sitová analýza

suchý   mokrý

 

Pre fyzikálne charakteristiky častíc ponúka RETSCH Technology radu prístrojov, ako napr. CAMSIZER, určený pre častice o veľkosti od 0,8 mikrometrov do 30 mm.

Dynamická analýza obrazu  
suchý   mokrý