Sitovanie & Delenie častíc

Rozloženie veľkosti častíc má vplyv na fyzikálne a chemické vlastnosti tuhých látok. Z tohto dôvodu je toto kritérium veľmi dôležité v oblasti vedy a merania kvality. Iba v prípade konštantného rozloženia veľkosti častíc môže byť daný výrobok stabilne kvalitný, ako ukazujú nasledujúce príklady:
  • Sila betónu je závislá na veľkosti častíc cementu
  • Chuť čokolády je ovplyvnená jemnosťou kakaa
  • Rozpustnosť pracích práškov je závislá na jemnosti a tvare základných zložiek prášku
RETSCH preosievačky, sitá a vyhodnovací software sú kľúčom k rýchlemu, reprodukovateľnému a hlavne presnému meraniu.

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up