Mission: la preparazione del campione

Retsch è partner affidabile delle maggiori realtà produttive e dei migliori istituti
di ricerca con soluzioni performanti sia per la piccola media produzione,
che per il controllo qualità, così come per la ricerca e sviluppo, l’azienda
rappresenta, oggi, il punto di riferimento del settore a livello mondiale

Späť na prehľad

Verder Scientific - Science for Solids

Divízia Scientific skupiny Verder nastavuje štandardy v high-tech vybavenie určeného pre kontrolu kvality, výskum a vývoj pevných látok. Oblasť činnosti zahŕňa prípravu vzoriek pevných látok a analytické technológie.

Známa značka Verder Scientific slúži výskumným inštitúciám, analytickým laboratóriám aj výrobným spoločnostiam v oblasti riadenia kvality a procesných aplikáciách už desiatky rokov sa stále sofistikovanejšími a spoľahlivejšími produkty, ktoré poskytujú riešenie pre individuálne úlohy.

Materialography

Heat Treatment

Elemental Analysis

Milling & Sieving

Particle Analysis