Down to the bone

Use of laboratory grinders for size reduction of human bones and bioceramics

Bone implants and substances for bone regeneration are used in surgery to replace degenerated bone material by implants or to “re-build” it with specific substances. The material used in implants varies from autogeneic (supplied by the patient) through allogeneic (supplied by a donor) bones to replacement materials such as hydroxylapatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP). Bovine bones and corals are used in conjunction with synthetically produced foamed materials to form a basis for the regeneration of bone substance. Various RETSCH mills are suitable for the preliminary and fine grinding of human bones as well as bioceramic materials.

Späť na prehľad

Verder Scientific - Science for Solids

Divízia Scientific skupiny Verder nastavuje štandardy v high-tech vybavenie určeného pre kontrolu kvality, výskum a vývoj pevných látok. Oblasť činnosti zahŕňa prípravu vzoriek pevných látok a analytické technológie.

Známa značka Verder Scientific slúži výskumným inštitúciám, analytickým laboratóriám aj výrobným spoločnostiam v oblasti riadenia kvality a procesných aplikáciách už desiatky rokov sa stále sofistikovanejšími a spoľahlivejšími produkty, ktoré poskytujú riešenie pre individuálne úlohy.

Materialography

Heat Treatment

Elemental Analysis

Milling & Sieving

Particle Analysis