RETSCH - Riešenie pre mletie a sitovanie


RETSCH GmbH je celosvetová organizácia zaoberajúca sa poskytovaním nových technológií a vysoko kvalitných nástrojov pre prípravu vzoriek, charakterizáciu pevných látok a meranie veľkosti častíc. Po viac ako 100 rokov skúseností sme sa stali jedným z popredných svetových výrobcov týchto technológií.